„MOJE BOISKO - ORLIK 2012” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZEBRZYDOWICACH - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  •        

Aktualności

od 1.12.2020 do 28.02.2021 orlik zamknięty !!!

  • autor: Stiven2, 2019-03-04 18:24

 

W przypadku złych warunków atmosferycznych lub rezerwacji boisk godziny otwarcia orlika mogą ulec zmianie. 

Uwaga Regulamin na czas epidemii.

Procedura obowiązująca osoby korzystające z Kompleksu Boisk Sportowych " Orlik " przy Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach w czasie trwania epidemii COVID-19:

1. Z obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, u których nie są widoczne objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.

2. Wejście na obiekt możliwe będzie co 1,5 godziny licząc od godziny otwarcia "Orlika" - ostatnie wejście na 1,5 godziny przed zamknięciem.

3. Obowiązkiem pracownika obsługi jest zapewnienie półgodzinnych odstępów czasu pomiędzy wchodzącymi i wychodzącym  grupami osób.

4. Na 30 minut przed godziną wejścia na obiekt organizuje się przerwę w celu dezynfekcji wyposażenia i sprzętu. Wtedy osoby kończące uprawianie sportu opuszczają obiekt aby umożliwić korzystanie z "Orlika" następnym użytkownikom.

5. Podczas korzystania z boisk i pozostałej części obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu - minimum 2 metry.

6. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa - nie dotyczy osób przebywających na płycie boiska uprawiających sport.

7. Zaleca się przyjście na obiekt w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni.

8. Osoby uprawiające sport korzystają z własnego sprzętu sportowego. Wypożyczalnia sprzętu na "Orliku" jest nieczynna.

9. Na obiekcie może znajdować się maksymalnie 28 osób uprawiających sport - po 14 osób na każdym boisku. W te liczbę nie wlicza się trenera oraz obsługi obiektu.

10. Pracownicy obsługi obowiązkowo prowadzą weryfikację ilości osób przebywających na obiekcie.

11. Przed wejściem i po wyjściu z obiektu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

12. Dla osób korzystających z obiektu wyznaczone są właściwe toalety.

13. Brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego (pryszniców).

14. Po zakończonej grze należy opuścić obiekt, aby umożliwić korzystanie z obiektu następnym użytkownikom.

15. Rezerwacji dokonuje się z 3 dniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 791968033.

16. Na zakończenie dnia, po opuszczeniu obiektu przez uprawiających sport wyposażenie sportowe jest dezynfekowane.


Reklama